A anatomia do desmonte das políticas socioambientais